*Barnehagelisens. Lisensen varer i 365 dager fra kjøpsdato.

**Skolelisens. Lisensen følger skoleåret og løper ut 31. august hvert år. Ved kjøp etter 1. april varer lisensen ut inneværende og hele neste skoleår.

 

Universell tilrettelegging

Toktok ivaretar kravene til universell tilrettelegging og er tilpasset barn med særskilte behov. Fordi det i dag er mange språk representert i barnehagene har vi også tatt særlig hensyn til minoritetsspråklige barnehagebarn. Vårt ønske er at alle barn skal kunne ha stort utbytte av Toktok.