Toktok er et skattkammer av morsomme aktiviteter, beregnet på å skape nysgjerrige og utforskende barn i barnehagen og på småskoletrinnet.

Toktok gir deg muligheten til å jobbe med begrepsinnlæring og språkinnlæring, matematikk, religion og filosofi ved hjelp av et stort utvalg opplegg og verktøy. Hele universet er også tilgjengelig digitalt.

 

Læringsuniverset er beregnet på barnehagebarn og de yngste elevene på småskoletrinnet. Vi har lagt til rette for minoritetsspråklige barn og elever ved å oversette sentrale begreper til hele 21 forskjellige språk.

 

På denne siden kan du lese om produktene i Toktok og gjøre bestillinger.