• Toktok er et pedagogisk verktøy utviklet til bruk i barnehage. Universet forener god pedagogisk tenkning med oppøving i digitale ferdigheter. Den myndige og ansvarsfulle kapteinen og hennes mannskap styrer Toktok med stø hånd gjennom kjent og ukjent farvann, i sol og regn. Kahyttene i båten avspeiler fagområdene i rammeplanen og inneholder forskjellige aktiviteter og spill. Gjennom lyd, bilde og animasjoner motiveres barna til å tilegne seg og leke med ny kunnskap, utvikle ordforråd, lære nye begreper, øve koordinasjon, konsentrasjon og selvstendighet. Sosiale ferdigheter trenes gjennom turtaking og samarbeid når spillene spilles i mindre grupper.
   
 • Den voksne finner mål og pedagogiske tips basert på rammeplanen til hvert spill. Til spillene er det også laget konkretiseringsmateriell. Digital ressurs og konkretiseringsmateriell utfyller hverandre og tar hensyn til at barn motiveres og lærer på forskjellige måter.
   
 • Toktok ivaretar kravene til universell tilrettelegging og er tilpasset barn med særskilte behov. Fordi det i dag er mange språk representert i barnehagene har vi også tatt særlig hensyn til minoritetsspråklige barnehagebarn. Vårt ønske er at alle barn skal kunne ha stort utbytte av Toktok.
   
 • Forfatterne bak Toktok er alle pedagoger med lang erfaring og et solid faglig ståsted. Toktok er et godt supplement til barnehagens daglige pedagogiske virke. Det kan spilles på nettbrett, pc og projektor og interaktiv tavle.
   
 • Utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet.