Språkglede

Bente Aune og Ranveig Kopreitan er begge spesialpedagoger med mange års erfaring fra barnehagen. De jobber begge i Thyra barnehage i Trondheim som fagleder og pedagogisk leder/spesialpedagog. De har lang erfaring med språkstimulering generelt og norskopplæring av minoritetsspråklige barn i barnehagen.

 

Matematikkglede

Gerd Åsta Bones er leder av Matematikkbølgen og kjent for mange gjennom arbeidet med kompetansehevingsprogram for barnehagen. Hun jobbet tidligere ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen hvor hun hadde hovedansvar for barnehage og grunnskolens 1.–7. trinn. Gerd utvikler opplegg for utematematikk, hefter og filmer, designer matematikkrom for skoler og barnehager. Hun er utdannet allmennlærer med videreutdanning i matematikk, tysk og forming og har lang undervisningspraksis.

Mike Naylor er kunstnerisk leder for Matematikkbølgen. Han har skrevet flere artikler og lærebøker, designet matematikkrom, utviklet matematisk kunst, poesi, musikk, dataspill og film og har vunnet internasjonale priser som matematisk kunstner. Mike er professor i matematikk og matematikkdidaktikk fra USA. Han har undervisningserfaring på alle nivå fra barnehage til masterstudier og har tidligere jobbet som forsker ved Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen. Torbjørn Røe Isaksen har utnevnt Mike som Realfagshelt!

Begge er anerkjente kurs- og foredragsholdere.