Bidragsytere og rettigheter

Design: Cecilie Ellefsen

Programmering: Inkrement AS

Prosjektleder redaksjon: Ane Ramm

Prosjektleder digitale medier: Johanne Ellisiv Anda

Alle rettigheter til Toktok (både helheten og delene) blir forvaltet av Cappelen Damm AS. Utnyttelsen og bruken av stoffet (tekst, film, lyd, bilder mv.) er blant annet regulert av åndsverkloven og markedsføringsloven.

Utskrifter og mangfoldiggjøring av utskrifter kan skje i samsvar med generelle avtaler om kopiering inngått med Kopinor. Elektronisk (digital) kopiering som ikke er hjemlet i lov eller avtale, er forbudt.

Bruk eller utnyttelse som ikke er i samsvar med ovennevnte bestemmelser, må klareres med Cappelen Damm. Den som bruker stoffet på annen måte, vil kunne bli anmeldt og/eller avkrevd erstatning.